Wat is een lesplan?

Een lesplan in Simulise betekent dat verschillende opdrachten bij elkaar worden gebracht. De opdrachten kunnen dan op een door de docent bepaalde volgorde door de leerlingen worden gemaakt. 

Alle docenten kunnen een lesplan maken. De opdrachten die je wilt samenbrengen, moeten al bestaan voor je ze kunt toevoegen aan een lesplan.

Hoe het maken van opdrachten werkt, kun je hier lezen.

Binnen een lesplan kun je werken met:

  • opdrachten in een vaste volgorde: er kan niet eerder aan een volgende opdracht worden begonnen voordat de voorgaande is ingeleverd.
  • keuze-opdrachten waarbij er een keuze is, maar er een verplicht aantal opdrachten moet worden gedaan.
  • een combinatie van beide bovenstaande

Je kunt als docent een opdracht of als een losse opdracht uitdelen of via een lesplan uitdelen. Beide is niet nodig, want dan ontvangt de leerling de opdracht twee keer.

Leerlingen kunnen aan meerdere lesplannen tegelijk werken. De leerling ziet het lesplan in zijn Opdrachtenoverzicht staan.

Werken met een lesplan

Het belangrijkste voordeel is dat je geen losse opdrachten hoeft toe te kennen, maar gelijk een heel plan toekent inclusief de deadlines, indien die van toepassing zijn. Zeker voor LOB of een mentoraatprogramma kan dit handig zijn, zodat de mentor een kant-en-klaar pakket uitdeelt.

Daarnaast is het helder voor een leerling waaraan hij moet werken en krijgt hij de volgende opdracht pas op het moment dat dit nodig is. Binnen een lesplan kunnen altijd opdrachten worden toegevoegd, ook als leerlingen al aan het lesplan zijn begonnen. Let op: er kunnen alleen opdrachten worden toegevoegd na de laatste opdracht waar leerlingen al aan zijn begonnen.

Bij de inzet van een lesplan is er daarom iets minder vrijheid voor de leerling of de docent/mentor om af te wijken van het gekozen plan. 

Voorbeeld van een lesplan voor LOB 5-VWO

Beantwoord dit je vraag? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden. Probeer het later nog een keer.