Competentiediagram

Competenties kunnen onderdeel uitmaken van een competentiediagram. Er kunnen door de beheerder van de school verschillende diagrammen worden gemaakt. Elk met hun eigen (deel)competenties.

Gelijke competenties kunnen in meerdere diagrammen voorkomen.

Voorbeelden zijn:

  • Schooleigen set aan competenties
  • Loopbaanleren (LOB) competenties
  • 21e-eeuwse vaardigheden
  • Vakspecifieke vaardigheden.

Competentiediagrammen toevoegen

Ga naar Competenties en vervolgens naar Competentiediagrammen tabblad. Kies vervolgens voor + Nieuwe Competentiediagram.


Hier geef je een titel aan het diagram, een korte beschrijving en je geeft aan welke competenties onderdeel zijn van dit Competentiediagram.

Er kunnen maximaal 12 competenties gekoppeld worden een  Competentiediagram (in verband met de leesbaarheid van het diagram).

Je kunt het diagram met de knop Actief activeren en met de knop Standaard kun je kiezen welk diagram op de voorgrond staat in het Dashboard van een student.

Een diagram kan ook aan specifieke groep(en) worden gekoppeld. Bijvoorbeeld alle eerstejaars klassen.

Voorbeeld van een competentiediagram. In dit voorbeeld is het diagram "De Simulise college vaardigheden" als standaard competentiediagram ingesteld.

Berekening van de competenties in het competentiediagram

Een as van een competentie in het competentiediagram vertoond een bepaalde waarde. De wordt als volgt berekend

  • Afronden zonder beoordeling: Wanneer een opdracht is afgerond zonder beoordeling, dan telt deze beoordeling niet mee in het competentiediagram.
  • Afgerond met beoordeling: De waarde die hieruit volgt telt mee in het competentiediagram.
  • Afgerond met beoordelen, maar geen badge toegekend: De waarde van 0 wordt geteld voor deze opdracht in het competentie diagram.
  • Nog niet beoordeeld: Wanneer de docent nog geen beoordeling heeft gedaan telt de score van 0. De score die de student zelf heeft ingevuld telt wel mee in de weging.
  • Rubrics die klaar staan, maar nog niet zijn gemaakt door de student tellen met een score van 0 mee in het diagram.

Uiteindelijk zullen van alle waardes het gemiddelde genomen worden. De gemiddelde waarde wordt vervolgens getoond in het competentiediagram.

Beantwoord dit je vraag? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden. Probeer het later nog een keer.